Dưới đây là các bài dịch của Ngạo Linh Chính Ngã. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Biện thuỷ lưu, Tứ thuỷ lưu) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Ngạo Linh Chính Ngã

Dòng Biện chảy,
Dòng Tứ chảy,
Chảy tới Qua Châu đổ bến này.
Núi Ngô nhớ đêm ngày.

Nhớ nhiều nhiều,
Hận nhiều nhiều,
Hận đến tương phùng, hận mới thôi.
Trăng sáng nàng tựa lầu.

Ảnh đại diện

Chức Nữ hoài Khiên Ngưu (Tào Đường): Bản dịch của Ngạo Linh Chính Ngã

Niệm Khất xảo tiết-tiết Vu lan 2018!
«Cầu Bắc giai nhân hàng lệ lưu,
Mắt trông ruột đứt nhớ chàng Ngưu.
Đề thơ ngừng bút thôi không hận,
Ném bỏ kim thoa ngấn lệ sầu.
Bóng quế ba xuân trông mòn mỏi,
Ngân hà một dải, dạ mênh mang.
Chức nữ nghiêng đầu nhìn Ngưu hỏi
Hà cớ du tàn mới hết thu?»[/b]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]