七夕

露盤花水望三星,
仿佛虛無為降靈。
斜漢沒時人不寐,
幾條蛛網下風庭。

 

Thất tịch

Lộ bàn hoa thuỷ vọng tam tinh,
Phảng phật hư vô vị giáng linh.
Tà Hán một thì nhân bất mị,
Kỷ điều thù võng há phong đình.

 

Dịch nghĩa

Bàn thờ ngoài trời với hoa và nước lạnh cúng ba sao,
Cầu thần ở chốn hư vô giáng phúc xuống.
Dải Ngân Hà đã lặn mà người vẫn chưa ngủ,
Chỉ thấy vài màng nhện rơi xuống sân gió.


Tương truyền trong đêm thất tịch, hai sao Ngưu và Chức sẽ gặp nhau trong dải Ngân Hà, ứng với truyện cổ tích Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Nhưng một số người Trung Quốc lại tin rằng lập bàn thờ ngoài trời cúng sao trong đêm này sẽ được giáng phúc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cúng ba sao với hoa, nước lạnh
Mường tượng xin thần giáng phước lành
Ngân Hà lặn, người còn canh
Thần đâu không xuống, thấy màng nhện rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bàn thiên hoa nước cúng ba sao
cầu chốn hư vô giáng phúc vào.
Đã lặn Ngân hà, người chẳng ngủ
Gió sân thổi mạng nhện rơi nhào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bàn thiên hoa nước khấn ba sao,
Giáng phúc cầu xin thần ở cao.
Đã lặn Ngân Hà người vẫn thức,
Gió sân màng nhện thấy rơi vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời