Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 09:05

途中立春寄楊郇伯

浪跡終年客,
驚心此地春。
風前獨去馬,
澤畔耦耕人。
老大交情重,
悲涼外物親。
子雲今在宅,
應見柳條新。

 

Đồ trung lập xuân ký Dương Tuân Bá

Lãng tích chung niên khách,
Kinh tâm thử địa xuân.
Phong tiền độc khứ mã,
Trạch bạn ngẫu canh nhân.
Lão đại giao tình trọng,
Bi lương ngoại vật thân.
Tử Vân kim tại trạch,
Ưng kiến liễu điều tân.

 

Dịch nghĩa

Quanh năm làm khách nơi chân sóng
Nay phải sợ mùa xuân ở đất này
Một mình đi ngựa trước gió
Bờ đầm hai người đang cày
Tình bạn hữu của anh rất nặng
Cảnh vật buồn bên ngoài rất quen thuộc
Đình Tử Vân hiện nay như tại nhà
Chỉ muốn thấy những cành liễu xanh mới


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bạn cùng chân sóng quanh năm,
Lòng giờ kinh sợ mùa xuân nơi này.
Một mình cưỡi ngựa gió bay,
Bờ đầm thấp thoáng bóng hai kẻ cày.
Thâm tình anh đáng trọng thay,
Bi lương cảnh vật bên ngoài rất thân.
Trong nhà như có Tử Vân,
Lòng ai muốn thấy một nhành liễu xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quanh năm khách đầu sóng
Lòng sợ xuân đất này.
Đầu ngựa phi gió lộng
Bờ đầm thoáng người cày.
Giao tình anh quí trọng
Cảnh thương ghét bỏ ngoài.
Ưng thấy nhành liễu động
Như Tử Vân tại đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khách, trọn năm trên sóng,
Xuân đây, lòng hãi kinh.
Riêng phi ngựa trước gió,
Trên ruộng vài người canh.
Gìa lão giao tình trọng,
Chẳng màng chuyện dữ lành.
Tử Vân còn ở đấy,
Chỉ muốn liễu tươi nhành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quanh năm bạn với sóng
Lòng ngại xuân đất này
Cưỡi ngựa bay trước gió
Bên đầm đôi người cày
Nặng thay tình bằng hữu
Cảnh buồn quen bên ngoài
Tử Vân giờ trong cửa
Muốn thấy liễu xanh phơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quanh năm làm khách chân mây
Đất này sợ nỗi xuân nay lại về
Bờ đầm hai kẻ đang cày
Một mình cỡi ngựa gió bay ngược chiều
Bạn bè tình nặng biết bao
Buồn vui bao chuyện bên ngoài đã quen
Liễu tươi phấp phới mấy cành
Tử Vân đền cũ như chừng ở đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi sông hồ quanh năm làm khách
Kinh hồn xuân nơi đất người này
Một mình trên ngựa gió bay
Bờ đầm hai kẻ đang cày cùng nhau
Ông coi trọng trước sau tình bạn
Đã quen buồn nhạt lạnh bỏ ngoài
Tử Vân vẫn tại nhà hoài
Muốn xem cành liễu xanh dài mới ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người theo dấu sóng quanh năm khách
Lòng sợ đón xuân tại đất này
Một mình cưỡi ngựa gió bay
Bờ đầm chợt gặp người cày hai ông
Tuổi già tình nghĩa mong quý trọng
Buồn vui nóng lạnh vốn ngoài thân
Ở nhà nay hỏi ân cần
Xem cành dương liễu sắc xuân mới về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quanh năm làm khách chân trời,
Mùa xuân nay sợ ở nơi đất này.
Một mình đi ngựa gió bay,
Bờ đầm hai kẻ đang cày với nhau.
Giao tình bạn hữu anh đầu,
Bên ngoài quen thuộc cảnh đâu cũng buồn.
Tử Vân đình hiện nhà luôn,
Liễu xanh muốn thấy cành buông tươi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời