14/04/2024 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức Nữ hoài Khiên Ngưu
織女懷牽牛

Tác giả: Tào Đường - 曹唐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 15:31

 

Nguyên tác

北斗佳人雙淚流,
眼穿腸斷為牽牛。
封題錦字凝新恨,
拋擲金梭織舊愁。
桂樹三春煙漠漠,
銀河一水夜悠悠。
欲將心向仙郎說,
借問榆花早晚秋。

Phiên âm

Bắc đẩu giai nhân song lệ lưu,
Nhãn xuyên trường đoạn vị Khiên Ngưu.
Phong đề cẩm tự ngưng tân hận,
Phao trịch kim thoa chức cựu sầu.
Quế thụ tam xuân yên mạc mạc,
Ngân hà nhất thủy dạ du du.
Dục tương tâm hướng tiên lang thuyết,
Tá vấn du hoa tảo vãn thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỹ nhân bắc đẩu lệ rơi
Mắt mòn ruột đứt trông vời Ngưu Lang
Thư đề chữ gấm hận tan
Ném thoi vàng dệt hàng hàng sầu xưa
Ba xuân cung quế sương mờ
Dải ngân hà những đêm mơ mòng chàng
Mở lòng nói với tiên lang
Hỏi hoa du: sớm hay tàn mùa thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Đường » Chức Nữ hoài Khiên Ngưu