長城即事

連山雉堞碧岧嶢,
關上披通路一條。
延袤誰云資萬世,
際蟠今已屬熙朝。
秋容淡蕩巖溪老,
石徑縈迂馹驛遙。
北望皇莊天咫尺,
層層雲嶺達征鑣。

 

Trường Thành tức sự

Liên sơn trĩ điệp bích thiều nghiêu,
Quan thượng phi thông lộ nhất điều.
Diên mậu thuỳ vân tư vạn thế,
Tế bàn kim dĩ thuộc hi triều.
Thu dung đạm đãng nham khê lão,
Thạch kính oanh vu nhật dịch diêu.
Bắc vọng hoàng trang thiên chỉ xích,
Tằng tằng vân lĩnh đạt chinh tiêu.

 

Dịch nghĩa

Tường trên thành liền núi cao chót vót một màu xanh,
Trên cửa ải mở thông một con đường.
Thành quách vươn dài, ai bảo nơi nhờ cậy muôn đời?
Trời đất bao la, nay thuộc triều thịnh trị.
Vẻ thu mờ nhạt, núi khe cổ kính,
Đường đá vòng vèo, đường trạm xa xôi.
Nhìn sang phía bắc thấy nhà cửa của vua chỉ cách trời gang tấc,
Tiếng nhạc ngựa vang thấu đến lớp lớp núi mây.


Nguyên dẫn: Đi từ Yên Kinh một ngày rưỡi thì đến thành nhà Tần. Lên cửa núi đi ra phía bắc, xe chạy dồn lên dập xuống, đường rất khó đi.

Trường Thành tức Vạn Lý Trường Thành, nhà Tần đắp để ngăn chặn các “rợ” phía Bắc, nhưng cuối cùng Trung Quốc vẫn bị tộc Mãn chiếm và lập nên triều đại nhà Thanh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]