京塘霽日

雨霽京塘最好看,
綠陰如洗錦團團。
雲開青出燕山眼,
塵淨紅添漢壁顏。
隨柳行人驢子背,
簪花遊女馬兒鬟。
涼風送客歸來爽,
鐵柱橋頭步步寬。

 

Kinh đường tễ nhật

Vũ tễ kinh đường tối hảo khán,
Lục âm như tẩy cẩm đoàn đoàn.
Vân khai thanh xuất Yên sơn nhãn,
Trần tịnh hồng thiêm Hán bích nhan.
Tuỳ liễu hành nhân lư tử bối,
Trâm hoa du nữ mã nhi hoàn.
Lương phong tống khách quy lai sảng,
Thiết trụ kiều đầu bộ bộ khoan.

 

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, đường kinh đô trông thật đẹp mắt,
Bóng liễu xanh vừa tắm như lớp lớp gấm thêu.
Mây quang, mắt nhìn non Yên màu xanh lộ rõ,
Bụi lắng, tường nhà người Hán màu càng đỏ thêm.
Người đi đường, cưỡi trên lưng lừa, men theo rặng liễu,
Gái rong chơi, búi tóc đuôi ngựa, trên đầu cài hoa.
Gió mát đưa khách trở về, thật sảng khoái,
Trên đầu cầu trụ sắt, cất bước khoan thai.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Mưa tạnh đường kinh trông đẹp mắt,
Xanh rờn bóng liêu, gấm vừa thêu.
Non Yên mây tạnh, màu xanh tỏ,
Nhà Hán bụi vương, tường đỏ đều.
Đường liễu hành nhân, lưng ngựa cưỡi,
Trâm hoa cài tóc, gái yêu kiều.
Gió lành tiễn khách, lòng khoan khoái,
Trụ sắt cầu dài, bước bước theo,

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá nài,
Liễu như thêu gấm chẳng hề sai.
Non Yên, mây ngớt, xanh không ngớt,
Nhà Hán, bụi phai, đỏ chẳng phai.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu rủ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa cài.
Khách về, lối ấy, qua cầu sắt,
Cất bước lâng lâng, sảng khoái, hài.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá, chà.
Liễu như thêu gấm thật nguy nga.
Non Yên, mây ngớt, xanh ghê nhỉ,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ quá hà.
Lừa cưỡi, người đi, lừa men liễu,
Tóc sam, gái ruổi, tóc cài hoa.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát,
Cầu sắt khoan thai bước bước, chà.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá, này,
Liễu như thêu gấm ngắm mà say.
Non Yên, mây ngớt, xanh xanh thắm,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ đỏ gay.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, ấy,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, này.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát.
Cầu sắt khoan thai nhẹ gót giày.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá trời.
Liễu như thêu gấm dệt muôn nơi.
Non Yên, mây ngớt, xanh không ngớt,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ chẳng ngơi.
Lừa cưỡi, người đi, hàng liễu rủ,
Tóc sam, gái ruổi, bóng hoa ngời.
Khách về, gió mát, lòng thêm mát,
Cầu sắt, lâng lâng, sảng khoái đời.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá đi,
Liễu như thêu gấm thật mà chi.
Non Yên, mây ngớt, xanh ghê chửa,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ quá nì.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, ngộ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, kỳ.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, nhẹ bước, hì.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp quá chừng,
Liễu như thêu gấm ngắm mà ưng.
Non Yên, mây ngớt, xanh xanh thẳm,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ đỏ bừng.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, chớ,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, đừng.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước ngập ngừng.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mưa tạnh kinh đô đẹp mọi điều,
Liễu như thêu gấm ngắm mà điêu.
Non Yên, mây ngớt, xanh như ngọc,
Nhà Hán, bụi trôi, đỏ giống điều.
Lừa cưỡi, người đi, men liễu, tủi,
Tóc sam, gái ruổi, đính hoa, yêu.
Khách về, gió mát, lòng khoan khoái,
Cầu sắt, lâng lâng, bước nhẹ hều.


05/4/2020
Chưa có đánh giá nào
Trả lời