秋奉國喪感述其一

夢成炊臼未施哀,
感重遺宮失奉陪。
國計家情多紏結,
風晨月夕獨徘徊。
塵寰泡影浮生幻,
海甸萍蓬旅夢催。
嗇遇自慚睽分誼,
孤蹤要向故山來。

 

Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 1

Mộng thành xuy cữu vị thi ai,
Cảm trọng di cung thất phụng bồi.
Quốc kế gia tình đa củ kết,
Phong thần nguyệt tịch độc bồi hồi.
Trần hoàn bào ảnh phù sinh huyễn,
Hải điện bình bồng lữ mộng thôi.
Sắc ngộ tự tàm khuê phận nghị,
Cô tung yếu hướng cố sơn lai.

 

Dịch nghĩa

Điềm chiêm bao nấu cơm bằng cối chưa hết nỗi đau thương,
Cảm xúc nặng vì chiếc cung để lại từ nay mất dịp theo hầu.
Việc nước, tình nhà nhiều điều bối rối,
Đêm trăng sớm gió, riêng những bùi ngùi.
Cõi tràn như bọt nước, như bóng sáng, phù sinh huyền ảo,
Góc biển lênh đênh như cánh bèo như cỏ bồng, giác mộng lữ khách giục giã.
Gặt cảnh ngặt nghèo, riêng thẹn xa cách tình nghĩa,
Gót chân cô đơn muốn trở về núi cũ.


Quốc tang đây là tang vua Quang Trung, mất ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (1792). Theo nguyên chú của tác giả thì ngày mồng 6 tháng 6 năm ấy, vâng lệnh triệu tập của triều đình, ông ở Bắc lên đường đi vào Nam (Huế). Vợ ông lúc ấy đang ốm nặng, ông phải dứt tình ra đi, đến nơi được vua Quang Trung thân mật an ủi. Trung tuần tháng 7, được tin vợ chết, ông đang buồn rầu thì vua Quang Trung cũng mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giấc mơ mất vợ xót chưa nguôi,
Thương cảm vua băng lại đến rồi.
Việc nước tình nhà trăm mối bận,
Đêm trăng ngày gió luống bồi hồi!
Kiếp người nào khác bóng bông nước,
Đất khách bềnh bồng mộng cảnh trôi.
Chân muốn cô đơn về núi cũ,
Không may gặp thẹn nghĩa vua tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Uyên bay thuở ấy, vẫn còn đau
Rồng lại đi xa mất dịp hầu!
Việc nước tình nhà thêm bối rối
Đêm trăng, sớm gió xiết âu sầu
Cõi trần thấp thoáng, thân trôi nổi
Góc bể lênh đênh, mộng hắt hiu
Cảnh ngộ không may, tình nghĩa cách
Quê nhà trở gót muốn từ lâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời