Đống Đa xưa bãi chiến trường,
Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò.
Mùng năm Tết trận thắng to,
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân.
Mùng năm giỗ trận tưng bừng,
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông.
Nước còn đang chống ngoại xâm,
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta!


Bài thơ này được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003, nhưng có sửa một số chữ:
Đống Đa xưa bãi chiến trường,
Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò.
Mùng năm Tết trận thắng to,
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân.
Hằng năm mở hội tưng bừng,
Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông.
Noi gương chiến đấu anh hùng,
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta!
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002