Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
16 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2020 06:33 bởi tôn tiền tử
Phạm Thấu là một tác giả có một số bài thơ đăng trên Nam Phong tạp chí khoảng những năm 1927-1928 dưới bút hiệu Phác Ngọc. Chưa rõ thân thế và sự nghiệp.