Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:19

Tuổi gần đến trạc buổi “đương xuân”,
Nghĩ giận cho đời lại trách thân;
Nợ nước sớm lo cùng tối liệu,
Việc nhà nay lữa với mai lần;
Con đường sự nghiệp chưa khuây dạ,
Cái bước công danh đã chán chân;
Tưởng đến sự đời thêm đứt ruột,
Tình riêng riêng luống những tần ngần!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928