Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2020 06:32

Mưỡu:
Chốc đà bẩy tám năm trường,
Vầng trăng xẻ nửa bước đường chia đôi.
Bấy lâu kẻ ngược người xuôi,
Bây giờ họp mặt một lời giao hoan.

Hát nói:
Thiên lý năng tương ngộ,
Sự tình cờ lại có buổi hôm nay.
Nỗi nhớ mong mong nhớ đã khuây khuây,
Câu chuyện cũ, khắc canh chầy ai đó hử?
Song tiền tu trúc hữu quân tử,
Toạ thượng thanh phong lai cố nhân.
Nào những khi gió gác lúc trăng sân,
Mà gặp gỡ muôn phần thêm thích chí.
Ba sinh duyên hẹn từ bao nhỉ?
Chữ ái ân ghi để một bên lòng.
Vui thay cái cuộc tương phùng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927