Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:33

Bóng nguyệt chênh chênh rọi kẽ mành,
Một mình thơ thẩn nhẫn tàn canh;
Rì rào dế khóc thêm buồn cảnh,
Khắc khoải quyên kêu những xót tình;
Thân thế vẫn lo đầu tóc bạc,
Công danh còn thẹn tuổi xuân xanh;
Trăm năm trong cõi người ta đó,
Ai hẹn trăm năm đề luỵ mình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928