Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:17

Nét bút khen ai khéo vẽ vời,
Non in sắc nước, nước in trời;
Tiều lên lưng dốc dừng chân bước,
Ngư tới bên ghềnh gác mái bơi;
Tang hải đâu thay phong cảnh ấy,
Tuyết sương nào bợn cỏ hoa tươi!
Đàn chim luyến tổ bay không mỏi,
Minh giấy thu gần mấy dặm khơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928