Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:28

Phút chốc xa nhau đã mấy thâu,
Hải thành lại gặp bạn đồng châu;
Ai về chen chọi nghề buôn chữ,
Mình vẫn loanh quanh việc gõ đầu;
Thôi đã cùng thuyền nên nhớ mãi,
Hãy còn chung hội há quên đâu;
Ấy vì chốn cũ thành tri kỷ,
Non Tượng sông Lô những bấy lâu.


Thơ chắp các chữ cái ở đầu câu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]