Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:32

Thân mình càng nghĩ lại càng thương,
Trăm mối như khêu nỗi đoạn trường;
Dưỡng dục cũng chưa đành phận báo,
Ái ưu thêm lại bận lòng vương;
Ơn nhà nợ nước bao lo lắng,
Bả lợi bùa danh những dở dương,
Trẻ Tạo ghét gì mình thế nhỉ?
Thử xem gan óc có nên đường.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928