Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/07/2020 09:34

Đêm hè tựa nguyệt chốn hiên mai,
Thơ thẩn vì chưng nỗi nhớ ai;
Nọ lúc đầu non lời gắn bó,
Lại khi mặt nước chuyện đầy vơi;
Nhân tình nghĩ đến thêm buồn rứt,
Thế sự nhìn xem những thở dài!
Chén rượu câu thơ ai góp nhỉ?
Nào người muôn dặm vắng tăm hơi?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928