Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/07/2020 09:30

Tôi về bác có nhớ tôi không?
Mà bác sao tôi nhớ lạ lùng!
Nhớ lúc ngồi suông bàn chuyện phiếm,
Nhớ khi nằm khểnh dở trò bông.
Sự vui như thế vui chưa hết,
Nỗi nhớ này sao nhớ chẳng cùng!
Hải địa Vĩnh thành xa cách mấy?
Cùng nhau còn lắm cuộc tương phùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928