Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: chim cuốc (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:35

Một mình ngồi dưới bóng trăng mờ,
Tiếng cuốc xa nghe dạ ngẩn ngơ;
Ấy kiếp đỗ quyên đà mấy thuở,
Mà hồn Thục đế tự bao giờ?
Kêu sương giọng đã nên ròng rã,
Nhớ nước lòng còn vẫn tưởng mơ;
Nghĩ đến sự đời thêm đứt ruột,
Tình riêng riêng hỏi khách giang hồ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928