Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2020 08:54

Mô phạm gì a, lũ chúng mình?
Thôi thôi, thôi cũng giống đa tình.
Cười Hoa cợt Liễu khi đêm vắng,
Đạp Tuyết vin Mai độ tuổi xanh;
Dan díu bên tường duyên Tống Ngọc,
Hẹn hò trong cuộc bạn Tràng Khanh.
Giai nhân tài tử âu là thế,
Nhắn khách thư hương chớ vội khinh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927