Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:26

Bên lầu trống đã điểm sang ba,
Đêm đến bao giờ mới sáng ra?
Chênh chếch bóng trăng dòm kẽ ngạch,
Nỉ non giọng đế dậy quanh nhà;
Anh em chừng đã mơ hồn bướm,
Làng xóm nghe chưa rộn tiếng gà;
Ngồi nhẫn đêm thâu trời chẳng rạng,
Từng mây văng vẳng hạc bay qua.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928