過瀟湘

湘水北連青草湖,
年年楓葉映菰蒲。
帝妃一去殿門閉,
紅日下山啼鷓鴣。

 

Quá Tiêu Tương

Tương thuỷ bắc Liên Thanh thảo hồ,
Niên niên phong diệp ánh cô bồ.
Đế phi nhất khứ điện môn bế,
Hồng nhật hạ sơn đề giá cô.

 

Dịch nghĩa

Sông Tương phía bắc liền với hồ Thanh Thảo,
Hàng năm lá phong soi xuống cỏ cô cỏ bồ.
Bà phi qua đời, cửa điện bèn khép lại,
Mặt trời gác núi, tiếng chim đa đa kêu rộn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Tiêu Tương, Thanh Thảo giáp đôi bờ,
Thu tới phong soi sóng cỏ bồ.
Đế phi khuất bóng, cung không mở,
Ác lặn, vang non tiếng giá cô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Tương liền bắc giáp hồ Thanh
Thu đến cô, bồ ánh lá phong
Cung khép đế phi vời khuất bóng
Chim đa kêu rộn, lặn vầng hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Tương phía bắc liền hồ Thanh,
Thu lá Cô, bồ, phong đỏ, xanh.
Cửa điện khép bà phi khuất bóng,
Vầng hồng cu ngói kêu trên cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Tương bắc liền hồ Thanh,
Lá thu phong đỏ lẫn xanh Cô, bồ.
Bà phi khuất, điện khép hờ,
Vầng hồng khuất núi kêu bờ giá cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Dòng Tương mặt bắc giáp Hồ trong
Nấm lẫn cỏ bồ in lá phong
Cung khép bà phi về thượng giới
Đa đa kêu thảm, khuất vầng hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời