Bốn bề xanh ngắt cỏ cùng mương,
Ai đó đêm đài, nhỏ ngọc lang.
Lướt tới chòm lan, kêu Sở khách,
Vụt qua khóm trúc khóc Nga Hoàng.
Bãi Tần lạnh thấu, đèn chài lụi,
Mái cỏ thu sang, tóc khách vàng.
Nhấp nhố sườn non, cây lẫn vượn,
Thương ca vừa dứt, nước mênh mang.

tửu tận tình do tại