適遇風雨又作短律

好好江山是我舟,
雖然莫解我心愁。
風姨雨伯逢迎甚,
當夏淒涼學做秋。

 

Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật

Hảo hảo giang sơn thị ngã châu (chu),
Tuy nhiên mạc giải ngã tâm sầu.
Phong di vũ bá phùng nghinh thậm,
Đương hạ thê lương học tố thu.

 

Dịch nghĩa

Núi sông tươi đẹp ấy thuyền ta
Tuy vậy nhưng chẳng giải được nỗi lòng sầu của ta
Dì gió bác mưa khéo chiều lắm
Giữa mùa hạ mà làm bộ thê lương học vẻ thu


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Sông núi thuyền ta đẹp xiết bao!
Tuy nhiên chẳng giải nỗi ta sầu
Gió mưa sao khéo chiều lòng lắm
Giữa hạ thê lương học vẻ thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền ta sông núi đẹp tươi
Cũng không giải được mối sầu của ta
Khéo chiều gió táp mưa sa
Dẫu đang nét hạ đã là vẻ thu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời