夜泛偶得

鼓響瀟瀟棹響輕,
如提百萬虎裨兵。
川心轉折沙千里,
水手勤勞夜四更。
壯氣沖天明月上,
譁聲動地早潮生。
香魂今正遊何處,
應念良人此一行。

 

Dạ phiếm ngẫu đắc

Cổ hưởng tiêu tiêu trạo hưởng khinh,
Như đề bách vạn hổ tì binh.
Xuyên tâm chuyển chiết sa thiên lý,
Thuỷ thủ cần lao dạ tứ canh.
Tráng khí xung thiên minh nguyệt thướng,
Hoa thanh động địa tảo triều sinh.
Hương hồn kim chính du hà xứ,
Ưng niệm lương nhân thử nhất hành.

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống thì thòm, tiếng chèo khua nhẹ
Như người cầm trăm vạn quân tì hổ tinh nhuệ
Lòng sông quanh co, bãi cát dài ngàn dặm
Thuỷ thủ cần cù, đêm đã canh tư
Khí mạnh ngút trời, trăng sáng mọc lên
Tiếng vang dậy đất, làn thuỷ triều sớm dâng
Hương hồn nàng giờ đây đang chơi vơi nơi đâu?
Hẳn cũng nhớ chồng nàng trong chuyến đi này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiếng trống thì thòm, chèo nhẹ lay
Như quân trăm vạn nắm trong tay
Sa bồi ngàn dặm sông quanh quất
Thuỷ thủ năm canh sức dẻo dai
Khí mạnh ngút trời trăng sáng dậy
Tiếng vang dậy đất nước triều đầy
Hương hồn nàng ở nơi nào đó?
Hẳn nhớ chồng đi trong chuyến này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thì thùng trống thúc nhẹ chèo lay
Như vạn hùng binh nắm trọn tay
Ngàn dặm sa bồi sông uốn khúc
Năm canh thuỷ thủ sức kiên trì
Ngút trời khí mạnh vầng trăng tỏ
Dậy đất tiếng vang sóng nước lay
Chẳng biết hương hồn đâu đó hỡi
Thương anh đang dõi chuyến đi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời