Là tập thơ đặc sắc của Phạm Nguyễn Du khóc người vợ trẻ của ông. Bà là Nguyễn Thị Đoan Hương, người làng Đông Hải, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An (nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), chị ruột Bằng Quận công Nguyễn Hữu Chỉnh. Bà làm vợ Phạm Nguyễn Du từ năm 16 tuổi, sinh sáu bận, nuôi được hai con, đến hai mươi chín tuổi thì mất. "Đoạn trường lục" (Ghi chép nỗi đau xé lòng) gồm 14 bài văn tế, 49 đôi câu đối cúng và phúng viếng, 36 bài thơ tả nỗi nhớ thương được sắp xếp theo trình tự thời gian.

(Theo Phan Văn Các)

 

 1. Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt
  3
 2. Khốc nương
  2
 3. Ô hô ca
  2
 4. Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc
  2
 5. Sơ bát nhật trú phiếm tức sự
  2
 6. Sơ cửu nhật ngộ vũ
  3
 7. Tiểu tình phát trạo
  2
 8. Sơ thập nhật thích Dục Thuý sơn
  2
 9. Dạ phiếm ngẫu đắc
  2
 10. Thập nhất nhật kỷ hoài
  2
 11. Thần Phù tạm trú thư hoài
  2
 12. Tịnh hữu vãn thi nhất thủ
  2
 13. Dạ phiếm đối nguyệt
  2
 14. Chu bạc kinh vi trung lưu ngộ đại phong vũ
  2
 15. Vị thời tiến phát thứ đông lý tạm trú ngọ phạn ngẫu dẫn kính kỳ hạm hạ nhất tu biến bạch mệnh đồng bạt chi hý thành nhất tuyệt
  2
 16. Dạ bán chẩm quan thuỵ bán ngẫu đắc
  2
 17. Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng
  2
 18. Tịnh hữu vãn thi kỳ 1
  2
 19. Tịnh hữu vãn thi kỳ 2
  2
 20. Tịnh hữu vãn thi kỳ 3
  2
 21. Thích hữu trang tải binh quyết thuỷ bang phù ngã chu di bạc sổ trượng, hứa tiền diện thất chích chu, hậu diện tứ chích chu, ngã chu cư kỳ trung, ẩn nhiên hữu đại tướng tổng binh chi tượng hý thành nhất luật
  2
 22. Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành
  2
 23. Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc
  2
 24. Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc
  2
 25. Chu tại Hương Cần thuỷ hạc vị đắc tiến ngẫu hứng
  2
 26. Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn
  2
 27. Thừa triều tiến phát quá Càn Hải môn cúng linh miếu thi nhất luật
  2
 28. Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chích hữu thi nhất luật
  1
 29. Sơ tứ nhật chu tại trung lưu ngẫu đắc
  2
 30. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 1
  2
 31. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ nhân thành tam luật kỳ 2
  2
 32. Sơ ngũ nhật trực đoan ngọ tiết tể sinh vi lễ, nhân thành tam luật kỳ 3
  2
 33. Chu tại Kinh Tiêu đãi triều ngẫu thành
  2
 34. Thích ngộ phong vũ hựu tác đoản luật
  2
 35. Chu chí Vĩnh thị tân thứ phát hồi thành nhất luật
  2
 36. Chu đáo Lang Trại thứ địa đầu chính tiếp tiên thê phụ mẫu gia trạch nhập tiếp nhạc phụ, kiến hữu bất bình chi sắc quy thuyền ngâm sổ cú
  2