四月初六日放船偶得

汎汎孤舟萬里川,
主張頭上有青天。
百年兄弟情中誼,
一紀夫妻夢裡緣。

 

Tứ nguyệt sơ lục nhật phóng thuyền ngẫu đắc

Phiếm phiếm cô chu vạn lý xuyên,
Chủ trương đầu thượng hữu thanh thiên.
Bách niên huynh đệ tình trung nghị,
Nhất kỷ phu thê mộng lý duyên.

 

Dịch nghĩa

Con thuyền lẻ lênh đênh trên dòng sông muôn dặm
Có trời xanh làm chủ ở trên đầu
Huynh đệ trăm năm, trong tình nghĩa
Duyên một đời chồng vợ đã thành duyên trong mộng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Sông dài muôn dặm thuyền chơ vơ
Làm chủ trên đầu, trời biếc mờ
Trăm tuổi anh em tình nghĩa nặng
Một đời chồng vợ đã thành mơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền lẻ lênh đênh vạn dặm sông
Trên đầu làm chủ có trời xanh
Anh em tình nghĩa trăm năm vẹn
Chồng vợ duyên ta cõi mộng trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời