題銘旌後面一絕

嗟我和娘是一人,
如何相合遽相分。
娘攜一半清香去,
留我癡狂一半身。

 

Đề minh tinh hậu diện nhất tuyệt

Ta ngã hoà nương thị nhất nhân,
Như hà tương hợp cự tương phân.
Nương huề nhất bán thanh hương khứ,
Lưu ngã si cuồng nhất bán thân.

 

Dịch nghĩa

Ôi! Ta với nàng là một người,
Cớ sao vừa hợp lại đã vội phân chia?
Nàng mang đi một nửa thơm tho trong trẻo,
Để lại ta một nửa si dại điên cuồng!


Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Nàng hỡi cùng ta vốn một mà!
Cớ sao vừa hợp vội phân ra
Nửa nàng thơm mát mang đi mất,
Để lại cuồng si một nửa ta?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nàng hỡi với ta vốn một thôi
Sao đang tương hợp lại chia phôi
Nàng mang một nửa hương đi mất
Để nửa hồn si sống lẻ loi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời