22/03/2023 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ phiếm ngẫu đắc
夜泛偶得

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 14:39

 

Nguyên tác

鼓響瀟瀟棹響輕,
如提百萬虎裨兵。
川心轉折沙千里,
水手勤勞夜四更。
壯氣沖天明月上,
譁聲動地早潮生。
香魂今正遊何處,
應念良人此一行。

Phiên âm

Cổ hưởng tiêu tiêu trạo hưởng khinh,
Như đề bách vạn hổ tì binh.
Xuyên tâm chuyển chiết sa thiên lý,
Thuỷ thủ cần lao dạ tứ canh.
Tráng khí xung thiên minh nguyệt thướng,
Hoa thanh động địa tảo triều sinh.
Hương hồn kim chính du hà xứ,
Ưng niệm lương nhân thử nhất hành.

Dịch nghĩa

Tiếng trống thì thòm, tiếng chèo khua nhẹ
Như người cầm trăm vạn quân tì hổ tinh nhuệ
Lòng sông quanh co, bãi cát dài ngàn dặm
Thuỷ thủ cần cù, đêm đã canh tư
Khí mạnh ngút trời, trăng sáng mọc lên
Tiếng vang dậy đất, làn thuỷ triều sớm dâng
Hương hồn nàng giờ đây đang chơi vơi nơi đâu?
Hẳn cũng nhớ chồng nàng trong chuyến đi này

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiếng trống thì thòm, chèo nhẹ lay
Như quân trăm vạn nắm trong tay
Sa bồi ngàn dặm sông quanh quất
Thuỷ thủ năm canh sức dẻo dai
Khí mạnh ngút trời trăng sáng dậy
Tiếng vang dậy đất nước triều đầy
Hương hồn nàng ở nơi nào đó?
Hẳn nhớ chồng đi trong chuyến này
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Dạ phiếm ngẫu đắc