珥河其二

沙洲去歲孕中流,
今歲移來北岸頭。
水勢自來多換轉,
人生應覺易沈浮。
百年江上深根樹,
千里風中有楫舟。
柱石此心能穩定,
悠悠物外更何優。

 

Nhị hà kỳ 2

Sa châu khứ tuế dựng trung lưu,
Kim tuế di lai bắc ngạn đầu.
Thuỷ thế tự lai đa hoán chuyển,
Nhân sinh ưng giác dị trầm phù.
Bách niên giang thượng thâm căn thụ,
Thiên lý phong trung hữu tiếp chu.
Trụ thạch thử tâm năng ổn định,
Du du vật ngoại cánh hà ưu.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái cát trên sông bao bọc dòng sông
Năm nay đầu bờ phía bắc đã di chuyển.
Thế nước chảy đến đã có nhiều thay đổi
Người ta nên biết rằng thế sự dễ thăng trầm.
Trăm năm, trên bờ đã có nhiều cây cổ thụ gốc rễ sâu xa.
Trong gió ngàn dặm có mái chèo của chiếc thuyền
Lòng này như trụ đá sầu lâu dài.
Há còn man mác lo âu về những cái vật ngoại thân?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Năm ngoái cát vàng lấp cửa sông,
Năm nay con nước đã thay dòng.
Dòng sông thế nước đà lưu chuyển,
Thế sự nhân tình cũng biến thông.
Trong gió tiếng chèo bay vạn dặm
Trên bờ cổ thụ mọc trăm đông.
Lòng này, trụ đá sầu dằng dặc,
Những vật ngoại thân chớ bận lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái bao bọc sông toàn cát
Tới năm nay bờ bắc chuyển di
Đổi thay thế nước đến đi
Thăng trầm thế sự cũng thì dễ thôi
Trăm năm rễ dài bồi cổ thụ
Gió dặm ngàn trong có con thuyền
Lòng này trụ đá bình yên
Há còn man mác buồn phiền chuyện chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm ngoái cát bao bọc suốt sông,
Năm nay bờ bắc đã thay dòng.
Thế sông dòng chảy nhiều thay đổi,
Thế sự thăng trầm bế đến thông.
Cổ thụ trăm năm sâu gốc rễ.
Gió mưa ngàn dặm chiếc thuyền dong.
Lòng sầu đằng dặc như trụ đá.
Những vật ngoại thân há bận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cát vàng năm ngoái lấp sông
Năm nay con nước ngược dòng chảy lên
Đổi dời thế nước liên miên
Đời người sao thoát biến thiên thăng trầm
Trên bờ cổ thụ trăm năm
Gió to ngàn dặm xăm xăm mái chèo
Lòng ta trụ đá dài lâu
Tấm thân ngoại vật lo âu làm gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời