Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:34

跨水雙橋

一丘中斷水東西,
日月仙橋左右通。
戲海長鯨爭上下,
飲泉彩練會雌雄。
柳煙交鎖寒山半,
人影平分浩鏡中。
滿道神靈能鴐海,
祇今才是濟川功。

 

Khoá Thuỷ song kiều

Nhất khâu trung đoạn thuỷ tây đông,
Nhật nguyệt tiên kiều tả hữu thông.
Hí hải trường kình tranh thượng hạ,
Ẩm tuyền thái luyện hội thư hùng.
Liễu yên giao toả hàn sơn bán,
Nhân ảnh bình phân hạo cảnh trung.
Mãn đạo thần linh năng giá hải
Chỉ kim tài thị tế xuyên công.

 

Dịch nghĩa

Vốn là một gò đất mà ở giữa đứt ra làm hai, làm cho nước rẽ ra hai bên, bên thì về đông, bên thì về tây.
Hai bên cầu tiên, mặt trăng và mặt trời qua lại tự do.
Đứng trên cầu trông ra ngoài biển, thấy bầy cá kình đương đua nhau bỡn sóng, thi nhau nhảy nhót, con thấp con cao.
Quay lại trên núi thì cầu vồng đương thả xuống hút nước nguồn.
Khói dương liễu bốn bề giao lại trùm mất nửa núi
Khách đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước trong veo, thấy bóng mình san ra đều đặn trong gương thuỷ.
Ai khéo nói khoác rằng thuyền từ có thể đưa người qua bể?
Đây dịp cầu tiên này chỉ có công đưa người qua sông.


Khoá Thuỷ là một cảnh đẹp ở Hương Tích. Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Động Hương Tích cách Hà Nội gần 70km về phía tây nam.

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Giữa gò giòng nước chảy tây đông,
Nhật nguyệt bên cầu qua lại thông.
Ngoài bể vui đùa đàn cá vược,
Trên non rực rỡ ánh cầu vồng.
Khói sương dương liễu mờ bên núi,
Hình bóng trường giang rõ giữa dòng.
Ai dám khoe khoang tài tế độ,
Cầu này đưa khách để sang sông!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phân đông tây đất gò đứt giữa
Mặt trời trăng qua cửa cầu tiên
Cá đua hụp lặn hải biên
Người tranh vượt suối đôi bên áo màu
Khói dương liễu che đâu nửa núi
Ảnh khách soi trên suối rõ ràng
Xưa cầu tới biển thần linh
Ngày nay chỉ giúp bộ hành qua sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một gò giữa nước rẽ đông tây,
Nhật nguyệt hai bên cầu lại qua.
Đứng thấy cá kình đua biển lớn,
Bỡn nhau triều sóng nhảy lên cao.
Cầu vồng hút nước nguồn trên núi,
Khói liễu núi trùm bốn phía giao.
Thấy bóng cây cầu gương nước chiếu.
Đưa người nói khoác công cầu này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một gò nước rẽ tây đông
Bên cầu ngày tháng theo dòng trôi nhanh
Non cao rỡ ánh dương hồng
Bể xa cá vược tung tăng giỡn đùa
Ánh dương che nửa núi mờ
Hình ai dưới nước bóng tô rõ ràng
Dám đâu vượt biển khoe khoang
Khách qua công ấy nhớ công cầu nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời