18/09/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoá Thuỷ song kiều
跨水雙橋

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:32

 

Nguyên tác

一丘中斷水東西,
日月仙橋左右通。
戲海長鯨爭上下,
飲泉彩練會雌雄。
柳煙交鎖寒山半,
人影平分浩鏡中。
滿道神靈能鴐海,
祇今才是濟川功。

Phiên âm

Nhất khâu[1] trung đoạn thuỷ tây đông,
Nhật nguyệt tiên kiều tả hữu thông.
Hí hải trường kình tranh thượng hạ,
Ẩm tuyền thái luyện hội thư hùng.
Liễu yên giao toả hàn sơn bán,
Nhân ảnh bình phân hạo cảnh trung.
Mãn đạo thần linh năng giá hải
Chỉ kim tài thị tế xuyên công.

Dịch nghĩa

Vốn là một gò đất mà ở giữa đứt ra làm hai, làm cho nước rẽ ra hai bên, bên thì về đông, bên thì về tây.
Hai bên cầu tiên, mặt trăng và mặt trời qua lại tự do.
Đứng trên cầu trông ra ngoài biển, thấy bầy cá kình đương đua nhau bỡn sóng, thi nhau nhảy nhót, con thấp con cao.
Quay lại trên núi thì cầu vồng đương thả xuống hút nước nguồn.
Khói dương liễu bốn bề giao lại trùm mất nửa núi
Khách đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước trong veo, thấy bóng mình san ra đều đặn trong gương thuỷ.
Ai khéo nói khoác rằng thuyền từ có thể đưa người qua bể?
Đây dịp cầu tiên này chỉ có công đưa người qua sông.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Giữa gò giòng nước chảy tây đông,
Nhật nguyệt bên cầu qua lại thông.
Ngoài bể vui đùa đàn cá vược,
Trên non rực rỡ ánh cầu vồng.
Khói sương dương liễu mờ bên núi,
Hình bóng trường giang rõ giữa dòng.
Ai dám khoe khoang tài tế độ,
Cầu này đưa khách để sang sông!
Khoá Thuỷ là một cảnh đẹp ở Hương Tích. Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Động Hương Tích cách Hà Nội gần 70km về phía tây nam.

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
[1] Bản của Đẩu Tiếp Nguyễn Văn Đề ghi là “nhất khâu”, bản khảo cổ ghi “nhị khâu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Khoá Thuỷ song kiều