23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
31 bài thơ
Tạo ngày 17/03/2010 06:55 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/06/2015 18:39 bởi hongha83
Đào Cảng (1941-1987) tên khai sinh là Đào Văn Cảng, sinh tại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quê gốc xã Khúc Thuỷ, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đào Cảng làm thợ cơ khí trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc. Sau đó ông chuyển sang làm công tác nghiệp vụ tại cảng Hải Phòng. Thời kỳ này ông bắt đầu có nhiều thơ in trên các báo. Ngoài bốn mươi tuổi, nhưng sức khoẻ yếu, ông mất tại Hải Phòng.

Tác phẩm:
- Nắng lên, Buồm trong phố (thơ, 1977)
- Thời yêu thương (thơ, 1985).

Ông còn có nhiều bài thơ in chung trong các tập khác và các bài in rải rác trên các báo. Thơ ông chủ yếu viết về Hải Phòng, những năm tháng chiến đấu ác liệt của thành phố Cảng.

 

Tuyển tập thơ (2007)