25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2015 18:35

Lạ chưa, đá hát cùng ta
Từ muôn tinh thể bật ra tiếng đời
Tình ca là nhạc của người
Sáo tiêu là nhạc của loài trúc tre
Trống đồng - tiếng nhạc ông cha
Đồng bằng tiếng nhị, rừng xa tiếng cồng
Đàn bầu tiếng của cõi lòng
Bỗng đâu đá cũng vang lừng khúc vui
Tiếng trong như sóng long trời
Xôn xao như thể lời thề nước non
Tiếng trầm như nước trong nguồn
Từ muôn mạch tối trầm luân thuở nào
Tiếng như thác trắng tuôn trào
Trăm nghìn giọt đắng nhập vào dòng vui
Khi gần gũi, lúc xa vời
Những thanh đá nói tiếng người, lạ chưa
Non sông ngàn thuở xa xưa
Đã bao giờ hát cùng ta thế này
Trập trùng núi ngả nghiêng say
Từ thinh không đến xá cày lắng nghe
Đã từ tong cõi vô tri
Chừng nghe tấu khúc trở về vui ca
Hay là hồn của người xưa
Nhập vào đá nói cùng ta những lời


Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007