Nắng dạt dào như sóng
Hà Nội ơi, Ba Đình
Tháng Năm về vàng óng
Cánh ong màu lung linh

Hoa mùa hè xanh đá
Gọi con chim năm xưa
Tha rơm về làm tổ
Lừng thơm hương chiêm mùa

Trập trùng năm cửa ô
Bóng áo màu chấp chới
Tiếng cu gù buổi trưa
Nối phố phường đồng bãi

Sông Hồng mùa nước lên
Hương chiêm vào ngõ phố
Tiếng mùa màng người thân
Thầm thì qua cửa sổ

Ong thắp lửa muôn hoa
Điệp khúc ve tháng hạ
Dãy phượng bừng sắc đá
Quả me chua nỗi niềm

Mặt ai người thăp lửa
Mà lấp lánh hào quang
Ba Đình uy nghi nắng
Rọi vào bao tháng năm


Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007