Dương Châu

Thuý các nguy lan phủ bích xuyên,
Phân phân hồng tụ đấu thuyền quyên.
Xuân nùng tửu tịch minh hoa liễu,
Nguyệt tản ca lâu xúc quản huyền.
Dẫn lãm khiên ngưu nhân độc lạc,
Yêu tiền kỵ hạc ngã vô duyên.
Phú thương bất thức hưng vong sự,
Do sính phồn hoa tự tích niên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Ngô Thế Long

Gác xanh, hiên đỏ sát bờ sông,
Phơi phới khoe tươi, khách áo hồng.
Tiệc rượu xuân nồng, hoa liễu thắm,
Lầu ca trăng tãi, sáo đàn trong.
Chăn trâu, thuyền kéo, ai riêng sướng,
Hạc cưỡi, tiền đùm, tớ vẫn không.
Thương khách biết đâu suy với thịnh,
Phồn hoa thói trước vẫn chơi ngông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác xanh, hiên đỏ bên sông,
Khách tươi phơi phới áo hồng xuân mong.
Tiệc xuân rượu liễu thắm nồng,
Lầu ca trăng tãi, sáo trong đàn bầu.
Ai vui, thuyền kéo, chăn trâu,
Tiền mang hạc cưỡi, duyên nào mà mong..
Phú thương nào biết hưng vong,
Phồn hoa thói trước chơi ngông vẫn thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác xanh, hiên đỏ bên bờ sông,
Phơi phới áo khoe khách má hồng.
Trăng rãi lầu ca đàn sáo cảm.
Liễu hoa tiệc rượu thắm xuân nồng,
Chăn trâu thuyền kéo ai mình sương,
Hạc cưỡi tiền mang ta chẳng mong.
Thương khách biết đâu hưng với phế,
Phồn hoa thói trước vẫn còn ngông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời