22/09/2021 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Châu

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2013 10:18

 

Phiên âm

Thuý các nguy lan phủ bích xuyên,
Phân phân hồng tụ đấu thuyền quyên.
Xuân nùng tửu tịch minh hoa liễu,
Nguyệt tản ca lâu xúc quản huyền.
Dẫn lãm khiên ngưu nhân độc lạc,
Yêu tiền kỵ hạc ngã vô duyên.
Phú thương bất thức hưng vong sự,
Do sính phồn hoa tự tích niên.

Bản dịch của Huệ Chi, Ngô Thế Long

Gác xanh, hiên đỏ sát bờ sông,
Phơi phới khoe tươi, khách áo hồng.
Tiệc rượu xuân nồng, hoa liễu thắm,
Lầu ca trăng tãi, sáo đàn trong.
Chăn trâu, thuyền kéo, ai riêng sướng,
Hạc cưỡi, tiền đùm, tớ vẫn không.
Thương khách biết đâu suy với thịnh,
Phồn hoa thói trước vẫn chơi ngông.
Nguồn: “Tập thơ Giới Hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn”, Trần Thị Băng Thanh, Tạp chí Hán Nôm, Số 1 (110), 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Dương Châu