Dưới đây là các bài dịch của Ngô Thế Long. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Yên Tử sơn Long Động tự (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Huệ Chi, Ngô Thế Long

Dây chằng đá lạnh, khó vin men,
Vừa đến rừng tùng, mắt rạng lên.
Một dãy lâu đài, riêng thế giới,
Bốn mùa hoa cỏ, chốn thần tiên.
Cách rừng vượn hú trăng tê tái,
Tựa tháp sư nhìn núi lặng yên.
Lòng ước nhẹ tênh không tục luỵ,
Mây nhàn núi Tử kết lương duyên.

Ảnh đại diện

Dương Châu (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Huệ Chi, Ngô Thế Long

Gác xanh, hiên đỏ sát bờ sông,
Phơi phới khoe tươi, khách áo hồng.
Tiệc rượu xuân nồng, hoa liễu thắm,
Lầu ca trăng tãi, sáo đàn trong.
Chăn trâu, thuyền kéo, ai riêng sướng,
Hạc cưỡi, tiền đùm, tớ vẫn không.
Thương khách biết đâu suy với thịnh,
Phồn hoa thói trước vẫn chơi ngông.

Ảnh đại diện

Đại sơn (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Ngô Thế Long

Núi lớn nổi đầu rồng,
Đuôi rồng giấu đại công.
Nhà Lý lập nên nghiệp,
Cây gạo hiện hình long.
Trong tháng thỏ, gà, chuột,
Mặt trời mọc sáng trong.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]