三烈廟

蔡女生雛卓女奔,
落花飛絮不勝言。
千秋碑碣顯三烈,
萬古綱常屬一門。
地下相看無愧色,
江邊何處吊貞魂。
清時多少鬚如戟,
說孝談忠各自尊。

 

Tam Liệt miếu

Thái nữ sinh sồ Trác nữ bôn,
Lạc hoa phi nhứ bất thăng ngôn.
Thiên thu bi kiệt hiển tam liệt,
Vạn cổ cương thường thuộc nhất môn.
Địa hạ tương khan vô quí sắc,
Giang biên hà xứ điếu trinh hồn?
Thanh thời đa thiểu tu như kích,
Thuyết hiếu đàm trung các tự tôn!

 

Dịch nghĩa

Nàng Thái sinh con, nàng Trác theo trai
Hoa rụng tơ bay nói sao cho xiết
Bia kệ nghìn năm tôn thờ ba người đàn bà tiết liệt
Cương thường từ ngàn xưa gom chung vào một nhà
Dưới đất nhìn nhau, sắc mặt không hổ thẹn
Bên sông, đâu nơi viếng hồn trinh?
Thời bình lắm kẻ vểnh râu như ngọn kích
Nói hiếu bàn trung đều để suy tôn mình


Nguyên chú của tác giả viết: “Khoảng niên hiệu Chính Đức nhà Minh (1506-1521), Lưu Thời Cửu đi nhậm chức, thuyền tới nơi lập miếu thì bị bọn cướp giết. Cả vợ, thiếp, và con gái đều không chịu nhục, nhảy xuống sông chết. Khoảng năm Gia Tĩnh (1522-1526) được biểu dương và lập miếu thờ.”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Nàng Trác theo trai, Thái đổi chồng
Tơ bay hoa rụng nói thêm nhàm
Bia ghi liệt nữ nghìn năm rạng
Danh sáng cương thường một cửa gương
Dưới đất nhìn nhau không thẹn mặt
Bên sông đâu chốn viếng trinh hồn
Thời bình bao kẻ râu như kích
Nói hiếu bàn trung chỉ tự tôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nàng Thái sinh con nàng Trác trốn
Tơ bay hoa rụng xiết bao tình
Ngàn thu bia đá nêu Tam liệt
Muôn thuở cương thường gộp một dinh
Dưới đất gặp nhau không mặt thẹn
Bên sông đâu nhỉ viếng hồn trinh
Thời bình bao kẻ lên râu thế?
Tán hiếu bàn trung tự bốc mình


Tác giả chú thích như sau: Khoảng niên hiệu Chính Đức nhà Minh (1506 - 1521) Lưu Thời Cử đi nhậm chức. Thuyền tới đây bị bọn cướp giết. Vợ là Trương thị, thiếp là Quách thị, con gái là Lưu thị, không chịu nhục, nhảy xuống sông chết. Khoảng năm Gia Tĩnh (1522 - 1526) được biểu dương và lập miếu thờ
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kẻ sinh con, kẻ lấy trai
Hoa bay hoa rụng lòng ai não buồn
Bia đề “Tam liệt’ rạng gương
Một nhà giữ vẹn cương thường muôn thu
Dưới mồ nhìn chẳng hổ nhau
Bờ sông đâu đó viếng người kiên trinh
Vểnh râu bao kẻ thời bình
Bàn trung luận hiếu hợm mình khoe cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh con nàng Thái, Trác theo trai,
Sao xiết nói cho hoa rụng bay.
Bia kệ nghìn năm thờ liệt nữ,
Cương thường ngàn thuở một nhà thay.
Nhìn nhau dưới đất không e thẹn,
Đâu chốn bên sông viếng nữ thần?
Lắm kẻ thời bình râu vểnh nhọn,
Bàn trung luận hiếu để tôn mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời