江西

自古洪都稱勝地,
今朝客裡暫相過。
煙收南浦暗光好,
日落西山暮景佳。
告訐成風憐俗薄,
詞章有學中科多。
旌揚鐵柱今猶在,
碑刻千年蘚已花。

 

Giang Tây

Tự cổ Hồng Đô xưng thắng địa,
Kim triêu khách lý tạm tương qua.
Yên thu Nam Phố tình quang hảo,
Nhật lạc Tây Sơn mộ cảnh gia (giai).
Cáo kiết thành phong liên tục bạc,
Từ chương hữu học trúng khoa đa.
Tinh Dương thiết trụ kim do tại,
Bi khắc thiên niên tiển dĩ hoa.

 

Dịch nghĩa

Từ xưa Hồng Đô nổi tiếng là thắng cảnh
Sáng hôm nay trên đường khách đi tạm ghé qua
Khói từ Nam Phố trời sáng tốt
Mặt trời xuống ở Tây Sơn cảnh chiều đẹp
Thói thưa gửi (kiện tụng, bươi móc) trở thành lệ khiến phong tục kém
Có học từ chương nên thi cử đỗ nhiều
Trụ sắt của (Hứa) Tinh Dương nay hãy còn
Bia khắc nghìn năm đã lốm đốm rêu.


Giang Tây là một tỉnh ở Trung Quốc, phía nam sông Trường Giang, nổi tiếng về khoáng sản, tỉnh lị là Nam Xương, cũng gọi là Hồng Đô. Giang Tây cũng nổi tiếng về đồ sứ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Hồng Đô thắng cảnh tiếng từ xưa
Trên chuyến đi, rày tạm ghé qua
Nam Phố khói un, trời sáng đẹp
Tây Sơn chiều xuống, phút nên thơ
Thói lề kiện cáo, dân phong kém
Đỗ đạt văn khoa, sĩ chí thừa
Trụ sắt Tinh Dương còn mãi đấy
Nghìn năm bia phủ lớp rêu mờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Hồng Đô tự cổ tiếng xa bay,
Nay khách qua đường tạm đến đây.
Nam Phố khói dồn trời tạnh đẹp,
Tây Sơn bóng xế cảnh chiều hay.
Thương điêu phong tục đôi co lắm,
Học giỏi từ chương đỗ đạt đầy.
Cột sắt nêu khen còn ở đó,
Hoa rêu vẽ đá vẫn bia mây.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Từ cổ Hồng Đô tiếng thắng cảnh,
Sáng nay dặm khách tạm dừng qua.
Khói gom, Nam Phố trời trong sáng,
Chiều xuống, Tây Sơn đẹp nắng tà !
Kiện tụng thành lề, buồn tệ tục,
Từ chương nếp học, đỗ bao khoa !
Tinh Dương trụ sắt nay còn đó,
Bia khắc nghìn năm lốm đốm nhoà !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ cổ Hồng Đô lừng thắng cảnh,
Ung dung đường khách ghé qua chơi.
Khói mây Nam Phố trời tươi rạng,
Bóng xế Tây Sơn sắc tuyệt vời.
Thưa kiện thói lề phong hóa thấp,
Từ chương nghiên bút đại khoa cao.
Tinh Dương trụ sắt nay còn đó,
Bia cổ nghìn năm lốm đốm rêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Từ cổ Hồng đô vùng cảnh đẹp
Sáng nay nơi khách mới cùng qua
Khói về Nam Phố bầu trời rạng
Chiều xuống Tây Sơn cảnh đẹp hoà
Kiện cáo tục thường, thành thói xấu
Văn chương lắm học đỗ nhiều khoa
Tinh Dương trụ sắt nay còn đứng
Bia khắc ngàn năm rêu phủ nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

Câu 3: "煙收南浦暗光好 / Yên thu Nam Phố tình quang hảo." Chữ ám / 暗 cần được
thay bằng chữ tình / 晴.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng Đô thắng cảnh đẹp xưa nay,
Hôm khách trên đường tạm đến đây.
Nam Phố khói mờ trời quang đãng,
Tây Sơn trời nắng cảnh chiều hay.
Kiện thưa thành lề văn phong kém,
Có học từ chương thi đỗ đầy.
Trụ sắt Tinh Dương nay vẫn đó,
Nghìn năm bia khắc đốm rêu dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời