初秋感興其一

蕭蕭木落楚江空,
無限傷心一夜中。
白髮生憎班定遠,
玉門關外老秋風。

 

Sơ thu cảm hứng kỳ 1

Tiêu tiêu mộc lạc Sở giang không,
Vô hạn thương tâm nhất dạ trung.
Bạch phát sinh tăng Ban định viễn,
Ngọc Môn Quan ngoại lão thu phong.

 

Dịch nghĩa

Sông Sở hoang vắng lá cây rụng bời bời
Trong một đêm xiết bao đau lòng
Ban Định Viễn ghét tóc trắng mọc ra
Ở ngoài cửa Ngọc Môn, già với gió thu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tơi bời lá rụng sông Tương
Một đêm cũng thể đau thương vô vàn
Ưa gì tóc bạc chàng Ban
Già theo với gió thu vàng ải quan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sông Tương vắng, lá rụng là là,
Biết mấy đau thương đêm trắng qua.
Ban Định Viễn đâu ưa tóc bạc,
Ngọc Môn ngoài ải thu thêm già!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Sở tiêu điều lá rụng bay
Suốt đêm rầu rĩ não nùng thay
Tóc sương nên khiến chàng Siêu chán
Ải Ngọc bạc đầu với gió may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vắng sông Tương vàng lá rơi,
Đau lòng vô hạn một đêm thôi,
Ban Siêu lo nghĩ phai màu tóc,
Cửa Ngọc bạc đầu với gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Sông Sở tiêu điều lá trụi cây,
Suốt đêm khôn xiết nỗi lòng này.
Ban Siêu vốn ghét đầu phơ bạc,
Ngoài cửa Ngọc Môn gió dạn dày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời