Quan Âm các đề tự cảnh

Thiền kham nghiêu khởi hám liên nhai
Thanh ủng sư linh sổ tiết la
Bát Nhã thiên khai thông Bạch Hạc
Từ bi chung đệ đáo Ca La
Yên ngưng đan táo thiêu lang miến
Thuỷ dưỡng linh bồ dũng tinh hoa
Lữ tứ sinh thu tăng tứ viễn
Ý tùng đối ngữ ngữ thiên xa

 

Dịch nghĩa

Khám thờ Phật vượt cao trông xuống dòng nước dưới chân núi
Phía sau là núi xanh trên bệ hương có mấy bông hoa tiết la
Trời Bát Nhã thông đến lầu Bạch Hạc
Chuông từ bi vẳng tới thành Ca La
Ai đó nấu cháo bột báng (tức bột cây quang lang) khói đọng trên bếp đất đỏ
Dòng nước nuôi cây linh bồ trào cả lên mặt giếng như phun hoa
Lòng lữ khách cảm nhận ý thu tâm tư thoát tục thành ra xa lạ
Dựa gốc muốn trò chuyện với cây tùng thì lời nói tỏ ra là thừa


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Khám thờ in bóng xuống dòng sông
Sau núi tiết la nở mấy bông
Bạch Hạc nối thông trời Bát Nhã
Ca La vang vọng tiếng chuông đồng
Linh bồ nước tưới phun dòng biếc
Bột báng khói bay đọng bếp hồng
Cảm nhận ý thu tâm thoát tục
Thừa lời trò chuyện với cây tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao trông chùa Phật xuống dòng sông,
Sau núi tiết la có mấy bông.
Bát Nhã thông đến lầu Bạch Hạc,
Ca La chuông vẳng từ bi lồng.
Quan lang nấu cháo vươn làn khói,
Nước tưới linh bồ phun cả dòng.
Lử khách ý thu tâm thoát tục,
Dư lời dựa gốc chuyện với tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời