Hoa lau gió vút đêm mênh mông
Bồn Phố hơi thu gối lạnh lùng
Tìm tiếng tỳ bà trên nước vắng
Lan can bóng nguyệt rạng trên sông


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học - Toàn Việt thi lục (tập 2), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)