餞朝鮮國使尹東昇,李致中

越甸山川傋弁辰,
他鄉今幸挹清塵。
曾瞻大節微星斗,
更覿南墀絢鳳麟。
旅況有心皆尚友,
文光無地不同倫。
相逢莫訝分鑣早,
故國梅花今又春。

 

Tiễn Triều Tiên quốc sứ Duẫn Đông Thăng, Lý Trí Trung

Việt điện sơn xuyên giảng biện thần,
Tha hương kim hạnh ấp thanh trần.
Tằng chiêm đại tiết vi tinh đẩu,
Cánh địch nam trì huyến phụng lân.
Lữ huống hữu tâm giai thượng hữu,
Văn quang vô địa bất đồng luân.
Tương phùng mạc nhạ phân tiêu tảo,
Cố quốc mai hoa kim hựu xuân.


Bài thơ này được làm khi tác giả gặp gỡ sứ thần Triều Tiên trong lúc đi sứ nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Làm sứ thần của giang sơn Đại Việt
Chốn tha hương hân hạnh chén tẩy trần
Coi khí tiết lớn cao như tinh đẩu
Sánh thềm nam rực rỡ giống phượng lân
Cảnh lữ thứ có lòng thêm bạn quý
Nét văn minh hai xứ cũng chia phân
Gặp nhau đây lạ gì chia tay sớm
Hoa mai vàng cố quốc đã vào xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang sơn Đại Việt sứ thần,
Tha hương hân hạnh tẩy trần chén vơi,
Đẩu tinh khí tiết cao trời,
Thềm nam rực rỡ sánh đời phượng lân.
Có lòng thêm bạn xa thân,
Văn minh hai xứ chia phân luân thường.
Gặp nhau ly biệt vấn vương,
Mai vàng cố quốc như dường vào xuân.

11.00
Trả lời