遊南華寺

神錫飛來幾百春,
寶林香火契前因。
降龍伏虎機何妙,
無樹非臺語若新。
殿側起樓藏佛缽,
龕中遺跡蛻真身。
門前一派漕溪水,
洗盡人間劫劫塵。

 

Du Nam Hoa tự

Thần tích phi lai kỷ bách xuân,
Bảo Lâm hương hoả khế tiền nhân.
Hàng long phục hổ cơ hà diệu,
Vô thụ phi đài ngữ nhược tân.
Điện trắc khởi lâu tàng Phật bát,
Kham trung di tích thuế chân thân.
Môn tiền nhất phái Tào Khê thuỷ,
Tẩy tận nhân gian kiếp kiếp trần.

 

Dịch nghĩa

Gậy thần tích bay đến đây đã mấy trăm xuân rồi
Hương hoả chùa Bảo Lâm họp cùng nhân duyên trước.
Rồng giáng, hổ phục, mấy huyền vi thật thần diệu
“Không cây, cũng không đài” lời nói nghe như mới
Bên điện dựng lầu giữ gìn bát Phật
Trong hộp còn ghi dấu nhưng chân thân đã giải thoát
Một dòng suối Tào Khê tuôn trước cửa
Rửa sạch bụi bám đời đời cho nhân gian


Nam Hoa là một ngôi chùa lớn tại huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguyên mang tên chùa Bảo Lâm, do nhà sư Ấn Độ Trí Dược lập vào năm 502 đời nhà Lương. Đến đời nhà Tống, chùa đổi tên là Nam Hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Bao thế kỷ gậy thần đáp xuống
Bảo Lâm thờ phượng đúng nguyên nhân
Trị rồng cọp giỏi như thần
Bồ đề, gương sáng chẳng cần, cũng linh
Phật bát quý thờ bên chính điện
Trong am còn dấu hiệu hóa thân
Tào Khê trước cổng chảy gần
Nước trong tẩy sạch ô trần thế gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Gậy thần bay đến mấy trăm niên,
Hương hoả Bảo Lâm giữ trọn nguyền.
Phục cọp hàng rồng sao phép diệu,
Chẳng đài không thụ vẫn lòng truyền.
Nơi tàng bát Phật lầu bên đấy,
Dấu lột xác phàm tháp giữ nguyên.
Trước cửa Tào Khê dòng nước chảy,
Lâng lâng gột sạch mọi trần duyên.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thần gậy bay về đã bấy xuân,
Bảo Lâm hương lửa đúng duyên phần.
Rồng chầu hổ phục, cơ huyền diệu,
Chẳng thụ không đài, pháp giảng tân !
Điện cũng xây lầu tàng bát Phật,
Am còn để dấu hoá chân thân !
Cửa kia mạch nước suối Tào chảy,
Gội hết kiếp người sạch bụi trần !!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Gậy thiền bay đến mấy trăm xuân
Bảo Lâm chùa Phật hợp nguyên nhân
Trị rồng bắt cọp sao thần diệu
Lời xưa như mới đạo truyền tâm
Bên điện xây lầu lưu bát Phật
Khám thờ còn tượng biến hoá thân
Trước cửa Tào Khê dòng nước chảy
Rửa khắp nhân gian sạch bụi trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gậy thần bay mấy trăm năm,
Bảo Lâm nghi ngút khói hương truyền đời.
Trị rồng bắt cọp giỏi thay,
“Phi đài vô thụ” lời hay còn truyền.
Điện thờ bát Phật y nguyên,
Hóa thân dấu cũ hiện tiền trong am.
Tào Khê chảy trước tam quan,
Rửa bao bụi bặm trần gian sạch làu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay đến gậy thần mấy độ xuân,
Bảo Lâm hương khói hợp duyên phần.
Hổ quì rồng giáng thật thần diệu
Không có cây, đài nghe cách tân.
Bên điện dựng lầu gìn bát Phật,
Am ghi giải thoát các chân thân.
Tào Khê dòng suối tuôn ngoài cửa,
Rửa sạch bụi trần bám thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thần tích bay về bao tiết xuân
Bảo Lâm hương lửa kế tiền nhân
Hàng rồng phục hổ sao huyền diệu
“Vô thụ phi đài” vẫn vọng ngân
Bên điện dựng lầu gìn bát Phật
Tháp trong ghi dấu vỏ Chân thân
Một giòng trước cửa Tào Khê chảy
Kiếp kiếp nhân gian sạch bụi trần.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời