解悶

三日爲霖四野同,
盡無憔悴怨秋風。
早知人定回天力,
優國猶來願歲豐。

 

Giải muộn

Tam nhật vi lâm, tứ dã đồng,
Tẫn vô tiều tuỵ oán thu phong.
Tảo tri nhân định hồi thiên lực,
Ưu quốc do lai nguyện tuế phong.

 

Dịch nghĩa

Ban ngày mưa dầm, cánh đồng bốn phía đều thế,
Chẳng còn phải rầu rĩ oán trách gió thu.
Biết trước ý định con người có thể làm trời xoay chuyển,
Tấm lòng lo nước trước hết mong mỏi được mùa.


Nguồn: Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh - tập 1, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Rả rích ba ngày khắp nẻo mưa
Chẳng còn rầu rĩ oán hờn thu
Sức người có thể xoay trời được
Lo nước, hằng mong dân được mùa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa suốt ba ngày khắp cánh đồng,
Chẳng còn rầu rĩ trách thu phong.
Người làm ý định trời xoay chuyển,
Mong được mùa lo nước có lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tầm tã bốn bề mưa mấy bữa
Nào lòng buồn oán gió thu đâu
Sớm hay có thể xoay trời được
Lo nước mong sao sớm được mùa

25.00
Trả lời