和汝玉胡季韶先生中秋寄懷之作

錦繡煙霞倚夕陰,
海城飛雁信來臨。
香栽紙上淵明筆,
月炤樓頭庾亮心。
舊雨新詩千句少,
黃花綠酒一杯深。
江山點綴毫端健,
目太平天酌且吟。

 

Hoạ Nhữ Ngọc Hồ Quý Thiều tiên sinh trung thu ký hoài chi tác

Cẩm tú yên hà ỷ tịch âm,
Hải thành phi nhạn tín lai lâm.
Hương tài chỉ thượng Uyên Minh bút,
Nguyệt chiếu lâu đầu Dữu Lượng tâm.
Cựu vũ tân thi thiên cú thiểu,
Hoàng hoa lục tửu nhất bôi thâm.
Giang sơn điểm xuyết hào đoan kiện,
Mục thái bình thiên chước thả ngâm.

 

Dịch nghĩa

Khói mây trời chiều rực rỡ lúc chiều dần tàn
Bóng nhạn đem tin của anh đến thành Động Hải
Trên tờ giấy thơm có nét bút của Uyên Minh
Bên mái lầu trăng sáng như lòng Dữu Lượng
Bạn xưa thơ mới làm ngàn câu cũng ít
Hoa vàng, rượu lục uống hết chén đầy
Tô điểm giang sơn, ngọn bút rất khoẻ
Nhìn cảnh thanh bình cứ chuốc rượu và ngâm thơ


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chiều tàn sặc sỡ ráng mây quanh
Thành Hải nhạn đưa tin tức anh
Ngát bút Uyên Minh hương giấy thắm
Soi lòng Dữu Lượng ánh trăng thanh
Chứa chan thơ bạn ngàn câu ít
Thắm thiết màu hoa một chén tình
Tô điểm non sông tài học vấn
Thơ ngâm rượu chuốc cảnh thanh bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói mây rực rỡ lúc chiều tàn,
Đến thành Động Hải tin nhạn mang.
Nét bút Uyên Minh thơm giấy thắm,
Như lòng Dữu Lượng sáng trăng ngàn.
Cố nhân thơ mới ngàn câu ít,
Rượu lục hoa vàng một chén tràn.
Tô điểm giang sơn, ngòi bút khoẻ,
Ngâm thơ chuốc rượu cảnh bình an.

15.00
Trả lời