23/09/2020 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nhữ Ngọc Hồ Quý Thiều tiên sinh trung thu ký hoài chi tác
和汝玉胡季韶先生中秋寄懷之作

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 17:20

 

Nguyên tác

錦繡煙霞倚夕陰,
海城飛雁信來臨。
香栽紙上淵明筆,
月炤樓頭庾亮心。
舊雨新詩千句少,
黃花綠酒一杯深。
江山點綴毫端健,
目太平天酌且吟。

Phiên âm

Cẩm tú yên hà ỷ tịch âm,
Hải thành[1] phi nhạn tín lai lâm.
Hương tài chỉ thượng Uyên Minh[2] bút,
Nguyệt chiếu lâu đầu Dữu Lượng[3] tâm.
Cựu vũ[4] tân thi thiên cú thiểu,
Hoàng hoa lục tửu[5] nhất bôi thâm.
Giang sơn điểm xuyết hào đoan kiện,
Mục thái bình thiên chước thả ngâm.

Dịch nghĩa

Khói mây trời chiều rực rỡ lúc chiều dần tàn
Bóng nhạn đem tin của anh đến thành Ðộng Hải
Trên tờ giấy thơm có nét bút của Uyên Minh
Bên mái lầu trăng sáng như lòng Dữu Lượng
Bạn xưa thơ mới làm ngàn câu cũng ít
Hoa vàng, rượu lục uống hết chén đầy
Tô điểm giang sơn, ngọn bút rất khoẻ
Nhìn cảnh thanh bình cứ chuốc rượu và ngâm thơ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chiều tàn sặc sỡ ráng mây quanh
Thành Hải nhạn đưa tin tức anh
Ngát bút Uyên Minh hương giấy thắm
Soi lòng Dữu Lượng ánh trăng thanh
Chứa chan thơ bạn ngàn câu ít
Thắm thiết màu hoa một chén tình
Tô điểm non sông tài học vấn
Thơ ngâm rượu chuốc cảnh thanh bình
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Cổ thành Quảng Bình.
[2] Tức Ðào Tiềm 陶潛 (372-427) hiệu là Uyên Minh 淵明 hoặc Ðào lệnh 陶令, tự xưng là Ngũ liễu tiên sinh 五柳先生 còn gọi là Ngũ Liễu. Ông là nhà thơ nổi tiếng về cuộc sống điền viên.
[3] Một tướng tài và cũng là nhà thơ nổi tiếng, tự là Nguyên Quy 元規, làm quan đời Tấn, chức Trung thư lệnh. Có công dẹp giặc.
[4] Lấy ý từ câu "Cựu vũ tân tri" 舊雨新知 chỉ bạn cũ, khách hàng cũ.
[5] Tức "lục nghĩ" 綠蟻, một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến. Bài thơ "Vấn Lưu thập cửu" 問劉十九 của Bạch Cư Dị có câu: "Lục nghĩ tân phôi tửu" 綠蟻新醅酒 (Rượu đế vừa nấu xong).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Nhữ Ngọc Hồ Quý Thiều tiên sinh trung thu ký hoài chi tác