庚寅元宵連夜感作

深夜元宵雨載途,
愁來獨坐酌屠蘇。
傷心風火千餘里,
極目關山六尺孤。
尚有綱常撐宇宙,
肯甘鬚髮老江湖。
盈門稚子知年喜,
不解今吾是故吾。

 

Canh Dần nguyên tiêu liên dạ cảm tác

Thâm dạ nguyên tiêu vũ tái đồ,
Sầu lai độc toạ chước đồ tô.
Thương tâm phong hoả thiên dư lý,
Cực mục quan sơn lục xích cô.
Thượng hữu cương thường xanh vũ trụ,
Khẳng cam tu phát lão giang hồ.
Doanh môn trĩ tử tri niên hỷ
Bất giải kim ngô thị cố ngô.

 

Dịch nghĩa

Đêm nguyên tiêu về khuya mưa tầm tã,
Nỗi sầu ập đến, một mình ngồi rót rượu.
Đau lòng vì lửa giặc cháy hơn nghìn dặm.
Vời trông đức vua (Hàm Nghi) nơi quan san.
May còn có cương thường gìn giữ vũ trụ,
Há cam lòng để râu tóc bạc chốn giang hồ.
Con trẻ đầy nhà chỉ biết mừng năm mới,
Chẳng giải được nỗi lòng ta hôm nay vẫn là cái ta xưa cũ thôi!


Nguyên chú: “Thị niên Hàm Nghi đế xuất bôn nhập thâm lâm ngộ gian đồ” 是年咸宜帝出奔入深林晤姦徒 (Năm ấy vua Hàm Nghi xuất bôn, vào rừng sâu gặp quân gian, mắc nạn). Đề bài thơ ghi năm Canh Dần (1890), sự thực vua Hàm Nghi bị bắt từ năm Mậu Tý (1888).

Nguồn: Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), GS. Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Nguyên tiêu khuya đổ trận mưa sa,
Tựa án sầu dâng cất chén khà.
Lửa giặc đau lòng nghìn dặm toả,
Kiệu rồng một bóng tít trời xa.
Mối giường vũ trụ chèo còn đó,
Râu tóc giang hồ chịu bạc a?
Con cháu đầy nhà mừng chúc thọ,
Ta nay, ta cũ... khác chi mà!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Văn Tấn

Nguyên tiêu khuya quạnh mưa tuôn,
Một mình cạn chén, mối buồn vấn vương.
Dặm nghìn khói lửa đau thương,
Mắt trông xa giá nẻo đường bơ vơ.
Cương thường dựng lại cơ đồ,
Tóc râu há chịu sông hồ phôi pha.
Cháu con mừng thọ một nhà,
Biết đâu ta vẫn là ta năm nào.


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyên tiêu tầm tã khuya mưa sa,
Rót rượu một mình sầu nổi qua.
Lửa giặc đau lòng hơn vạn dặm.
Vời trông vua nước mình quan hà.
May còn đạo lý gìn hoàn vũ,
Tóc bạc há cam khơi chốn xa.
Con trẻ đầy nhà mừng Tết mới,
Nỗi lòng xưa vẫn nay là ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời