Ô kìa! Có phải rằm giêng?
Hội xuân sao người xa vắng?
Miền Nam quanh năm gió nắng,
Sài thành phóng khoáng ngày đêm.
Nguyên tiêu, tìm đến quán quen,
Ai phổ thơ mình tuyệt thế?
Nhớ nhà, khề khà món Huế,
Độc ẩm vẫn ngỡ gần em.