壬戌年和約成感作

和條十二強偸安,
含淚君王不忍看。
却恨南邦無岳武,
可憐宋世有秦奸。
金鋃土地輸應易,
父子君臣去也難。
寄語中州明道者,
異端寂後更多端。

 

Nhâm Tuất niên hoà ước thành cảm tác

Hoà điều thập nhị cưỡng du an,
Hàm lệ quân vương bất nhẫn khan.
Khước hận Nam bang vô Nhạc Vũ,
Khả liên Tống thế hữu Tần gian.
Kim ngân, thổ địa thâu ưng dị,
Phụ tử, quân thần khứ dã nan.
Ký ngữ trung châu minh đạo giả:
Dị đoan tịch hậu, cánh đa đoan.

 

Dịch nghĩa

Hoà ước mười hai điều chỉ miễn cưỡng cầu lấy cái yên ổn nhất thời,
Nhà vua nuốt nước mắt không nỡ xem.
Chỉ giận nước Nam không có ông Nhạc Vũ,
Luống thương triều Tống có tên gian thần Tần Cối.
Bạc vàng, đất cát, vứt đi còn dễ,
Nghĩa vua tôi, cha con, khó lòng bỏ được.
Xin gửi tới những người hiểu biết ở trung châu:
Dị đoan trừ xong, lại còn nhiều mối hại khác.


Nhâm Tuất tức năm 1862. Trong di cảo của Nguyễn Công Chuẩn (1883-1956), tiêu đề bài thơ được chép là Quý Mùi niên hoà ước thành cảm tác, Quý Mùi tức năm 1883, chỉ bản hàng ước Harmand gồm 12 điều khoản do triều đình Huế ký ngày 25-8-1883 sau khi giặc Pháp đánh Thuận An.

Nguồn: Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), GS. Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Mười hai điều nhục, gượng cầu hoà,
Nuốt lệ, nào vua nỡ ngó qua.
Chỉ giận trời Nam không Nhạc tướng,
Đáng thương đời Tống có Tần ma.
Bạc vàng, đất cát buông còn dễ
Tôi, chúa, cha con dứt được a!
Nhắn nhủ trung châu ai rõ đạo
Trừ xong mối rối, rối thêm ra!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mười hai điều khoản cố cầu yên,
Nuốt lệ nhà vua chả nỡ xem.
Vũ Mục trời Nam buồn vắng tướng,
Tần gian đời Tống gớm to quyền.
Bạc vàng trăm thứ dù cho mất,
Trung hiếu đôi đường chẳng lẽ quên.
Tình thế nước nhà ai có biết?
Đạo tà càng diệt, việc càng phiền.


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai điều cưỡng cố cầu an,
Vua nuốt lệ sa nào nỡ bàn.
Chỉ giận nước Nam không Nhạc Vũ,
Luống thương triều Tống có Tần gian.
Bạc vàng đất cát quăng còn dễ,
Vua, cha nghĩa vụ khó từ ngang.
Tới người xin gửi còn hay biết:
Dù còn hại khác, dị đoan xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời